Wenzhong Wei

Wenzhong Wei

Contact

Campus: 200 Lothrop St

Office: E1000-4B

Pittsburgh, PA 15213

Ph: 412-383-5492

wwei@pitt.edu

Academic Affiliation

  • Research Technician, Shlomchik Lab